Natječaj – pomoćnik u dječjem vrtiću

Društvo ‘’Naša djeca’’ Vukovar
K.A.Stepinca 48, Vukovar
Ur.broj: 155/15
Vukovar, 22.09.2015.

Na temelju članka 7. Statuta Društva ‘’Naša djeca’’ Vukovar u Vukovaru predsjednica DND-a raspisuje
NATJEČAJ
za pomoćnika u dječjem vrtiću
1. Pomoćnik u dječjem vrtiću – 4 izvršitelj-a-ice
na određeno nepuno radno vrijeme.

UVJETI NATJEČAJA:
1. Minimalno srednjoškolsko obrazovanje
Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
2. Presliku Domovnice,
3. Uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak,
4. Potvrda Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje da je osoba nezaposlena.
Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu DND-a
Društvo ‘’Naša djeca’’ Vukovar
K.A.Stepinca 48
32000 Vukovar
S naznakom: ‘’NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U DJEČJEM VRTIĆU’’
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i Oglasnoj ploči DND-a

Predsjednica
Marija Budimir, prof.